محسن بهزاد کریمی

خوراک آر اس اس

آخرین پست های محسن بهزاد کریمی

گامهای سه کمپین، از آزادی های اوایل تا چهارشنبه های سپید

گامهای سه کمپین، از آزادی های اوایل تا چهارشنبه های سپید

| ژوئیه 24، 2017 | 0 نظرات

امروز، چشم من به در مغازهای افتاد که تبلیغ بیش از ده دسامبر هنوز بر روی قسمت پایین در ورودی دیده می شود: "جبهه مبارزه با گندم کشیدن بر روی زمین".

ادامه مطلب